Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren maakt zich hard voor de beste behandeling, de beste diagnostiek én de beste zorg voor kinderen met een spierziekte. Dankzij centra zoals het Spieren voor Spieren Kindercentrum en de ontwikkeling van hulpmiddelen kan elke dag leefbaarder gemaakt worden.

 

Uitbreiding Spieren voor Spieren Kindercentrum

Als je meedoet met de Spierathlon kunnen we met jouw steun het Spieren voor Spieren Kindercentrum uitbreiden.

Sinds 1 april 2008 kunnen kinderen met (het vermoeden van) een spierziekte terecht in het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Het Spieren voor Spieren Kindercentrum biedt alle onderzoeken en zorgverleners op één dag. Hierdoor wordt het mogelijk:

  • Aan het einde van de dag een diagnose of een plan van aanpak te krijgen;
  • En een daarop gebaseerd behandeladvies en behandeling.

Dit traject kon voorheen jaren duren. Met de komst van het Kindercentrum zitten kinderen met verdenking op een spierziekte en hun ouders minder lang in onzekerheid en krijgen ze veel eerder een behandelplan.

De opbrengst van de Spierathlon is bestemd voor de uitbreiding van het Spieren voor Spieren Kindercentrum. Dankzij die uitbreiding:

  • Kunnen er meer kinderen geholpen worden aan een diagnose en een behandelplan;
  • Wordt er meer kennis verkregen over spierziekten bij kinderen, wat leidt tot een betere behandeling;
  • Wordt kennis en kunde gebundeld, wat sneller leidt tot een medicijn of behandeling;
  • Wordt er gewerkt aan een toekomst voor kinderen met een spierziekte en het stoppen van spierziekten bij kinderen.

Dr. Ludo van der Pol, neuroloog en hoofd Spieren voor Spieren Kindercentrum: "Wekelijks komen er kinderen met onverklaarde spierzwakte naar het Spieren voor Spieren Kindercentrum. Het zou fantastisch zijn als we het Spieren voor Spieren Kindercentrum kunnen uitbreiden. Want met meerdere dagen waarop we kinderen kunnen zien, kunnen we straks alle kinderen met een verdenking op een spierziekte binnen 1 dag een diagnose geven. En met meer onderzoekers is een aantal spierziekten bij kinderen op korte termijn te stoppen."